Årsmöte 2022 genomfört

Den 2 mars så genomförde Karlskrona Navigationssällskap sitt 69:e årsmöte digitalt via Teams, det betyder att nästa år 2023 så fyller föreningen 70 år. Föreningen bildades 1953 och har sedan dess lockat medlemmar och besökare till vårt underbara Tromtö. Äntligen är pandemin till ända och vi ser nu fram emot en normal säsong, det betyder…

Nya medlemsavgifter för 2022

På årsmötet 2021 klubbade deltagarna igenom beslut om höjda medlemsavgifter efter förslag från styrelsen. Styrelsen har under flera år märkt en tendens att medlemmar väljer att inte engagera sig i föreningsverksamhet. Det är inte specifikt för Karlskrona Navigationssällskap utan tyvärr ett problem som ett flertal föreningar dras med. Som en konsekvens av detta behöver klubben…