Medlemsinformation

Som medlem i Karlskrona Navigationssällskap får du tillgång till vår vackra anläggning i den allra vackraste delen av Blekinges skärgård. Förmodligen är det en av de bäst belägna klubbstugorna i Sverige.

Avgifter för 2023/24

Familjemedlem

Medlemsavgiften är 1200 kronor/år. Om du är aktiv* i föreningen under året reduceras din avgift nästkommande år.

Pensionär

När man passerat 65 har man rätt att nyttja pensionärsmedlemskap, vilket kostar 600 kronor/år. Om du är aktiv* i föreningen under året reduceras din avgift nästkommande år.

För att få reducerad avgift så krävs det att man är aktiv i föreningen och genomför minst 2 aktiviteter per år.

Stughyra

Du som är medlem har möjlighet att hyra hela vår vackra stuga med möjlighet att inkvartera 8-10 personer eller mer, lite beroende på hur bekvämt ni vill ha det. Avgiften för ett dygns hyra är idag endast 500 kronor för privata sammankomster. Är det en kommersiell träff (liknande en kick-off med dina arbetskollegor etc) är priset 1000 kronor för ett dygn. Kravet vid stughyra är att minst en medlem är närvarande under hyresdygnet (tillika ansvarig för anläggningen) samt att det inte går att få ensamrätt på hamnanläggningen, dvs. det finns sannolikt andra medlemmar och gäster vid bryggorna och grillen.

Hyra av rum

I vår stuga finns möjligheten att hyra ett enskilt sovrum, vilket kan vara väldigt smidigt om du tar med dig fler gäster i båten än det finns bäddar till. Du som medlem betalar då 150 kronor per rum och natt (observera att standarden inte uppnår Hiltonklass av uppenbara skäl, så använd helst sovsäck i sängarna).

En mycket liten motprestation

Eftersom vår anläggning drivs helt ideellt, med en tämligen begränsad budget så har vi som starkt önskemål att att alla medlemmar bidrar till föreningen på något sätt, t.ex. genom att medverka på vår och/eller höstträffarna där vi fixar till anläggningen samt umgås och äter gemensam lunch som föreningen bjuder på. Det kan också vara andra uppdrag i föreningen, t.ex. styrelse eller kommittéuppdrag.

Hamnvärd och Tillsyn

Du som är medlem har en skyldighet att tillse att anläggningen inte missköts, t.ex. att verktyg och leksaker inte ligger och skräpar efter dagens stoj, området ser städat och rent ut, samt att toaletterna har toalettpapper osv. Sunt förnuft alltså. Behövs det hjälp eller råd, kontakta då någon i styrelsen eller ta hjälp av annan medlem på plats.

Är det så att det anlöper gästbåtar (dvs icke medlemmar) så uppmanas alla medlemmar att antingen ikläda sig rollen som hamnvärd för en eller flera nätter, alternativt informera gästerna att gästhamnsavgiften betalas antingen via Swish eller kontant i vår brevlåda. Swish betalning är att föredra.

Du som är eller just blivit medlem, ta kontakt med någon i styrelsen om du har idéer för hur du kan bidraga till föreningen (kan ju vara så att du kan svinga en hammare, borra en brunn, dra en kabel, dyka etc. etc.). Om inte annat, så är du (med familj) mycket välkomna till nästa vår eller höstträff.

Stadgar

Här hittar du våra stadgar.
STADGAR FÖR KARLSKRONA NAVIGATIONSSÄLLSKAP

Övrigt

Som medlem blir du automatiskt ansluten till Svenska Båtunionen (SBU), vilket även innebär att du kommer att få Europas största båtmagasin, tidningen Båtliv i din brevlåda 6 gånger per år.

Uppdatera gärna dina medlemsuppgifter om de skukke förändras. (uppdatera gärna dina medlemsuppgifter här).