Årsmöte 2020 med Karlskrona Navigationssällskap

Välkommen till 67:e årsmötet för Karlskrona Navigationssällskap.

Då det ordinarie årsmötet blev inställt på grund av rådande omständigheter så genomför vi nu klubbens årsmöte utomhus på Tromtö istället. Detta så att de som vill skall kunna delta. Tänk på att hålla avstånd till varandra.

Klubben är i stort behov av förstärkning till Styrelsen. Är du intresserad så är du välkommen att kontakta oss.

Som vanligt har vi mycket intressant att rapportera och avhandla, speciellt i år. Glöm inte bort att man som medlem kan inkomma med motioner om det är någon förändring man vill ha till stånd.

Datum och tidpunkt:
Lördagen den 15 Augusti 2020 kl. 14:00 
Plats:
Tromtö nabb. Utanför klubbhuset

Efter årsmötet så kommer vi inte att bjuda på någon förtäring. Anmäl gärna till vår mailadress styrelsen@naviskarlskrona.se om ni kommer samt hur många.

Med vänliga hälsningar från Styrelsen