Nya medlemsavgifter för 2022

På årsmötet 2021 klubbade deltagarna igenom beslut om höjda medlemsavgifter efter förslag från styrelsen.

Styrelsen har under flera år märkt en tendens att medlemmar väljer att inte engagera sig i föreningsverksamhet. Det är inte specifikt för Karlskrona Navigationssällskap utan tyvärr ett problem som ett flertal föreningar dras med.

Som en konsekvens av detta behöver klubben anlita entreprenörer för att sköta en viss del av underhållet och detta leder oss fram till belsutet om höjda medlemsavgifter.

Föreningen har under de senaste åren lagt en stor del av budgeten på att förnya och förbättra Tromtö Nabb. Exempelvis har den fasta bryggan förlängts, flytbryggor har bytts ut och grillplatsen har både byggts ut och restaurerats. Men det finns fortfarande mycket att göra.

Fler flytbryggor behöver bytas och inför säsongen 2022 planeras nya vågbrytare.

Vill du vara med och påverka? Håll utkik efter kallelsen till årsmötet. Den dyker upp inom några veckor.