Öppningsdag 2023

I år öppnar vi anläggningen lördagen 29 april. Öppningsdagen är en chans för medlemmar att ställa upp för föreningen och samtidigt få avdrag på sin medlemsavgift. Vi återkommer med tider när det börjar närmar sig.

Nya medlemsavgifter för 2022

På årsmötet 2021 klubbade deltagarna igenom beslut om höjda medlemsavgifter efter förslag från styrelsen. Styrelsen har under flera år märkt en tendens att medlemmar väljer att inte engagera sig i föreningsverksamhet. Det är inte specifikt för Karlskrona Navigationssällskap utan tyvärr ett problem som ett flertal föreningar dras med. Som en konsekvens av detta behöver klubben…