Welcome!!!

Bryggan och vågbrytarna är nu äntligen iordningställda och Tromtö är redo att ta emot er alla som gäster vid bryggan.

imageDet har varit ett mödosamt arbete som tagit mycket tid i anspråk för alla inblandade. Styrelsen riktar ett stort tack till alla som ställt upp under våren och försommaren, utan er hade vi inte kunnat öppna anläggningen den här säsongen.

 

Bra jobbat och väl mött på Tromtö i sommar!