Upprop till Bryggjobbare

Stort tack till alla som ställde upp på vårstädningen. Vi kunde inte klaga på vädret i alla fall.

Det är fortfarande en del kvar att göra på bryggan och det råder begränsad tillgänglighet vid de yttre delarna fortsättningsvis.

Vill du ställa upp och hjälpa till anmäl ditt intresse till Joakim Sandell, 0708335120.

Några medlemmar har tagit på sig att fixa infästningarna som ska koppla samman de bryggelement där bryggan knäckts. När det är gjort ska det läggas trall och det ska byggas en landgång som förbinder de två bryggelementen.

Jocke vet mer om vad som behöver göras så ta kontakt med honom om du vill hjälpa till.

Arbetet kommer att fortgå under de närmsta 2-4 veckorna.