Ufs A 2015

UfsADen årliga publikationen Ufs A innehåller en mängd information av värde för handelssjöfart, fritidsbåtar, myndigheter och personer med anknytning till sjöfart.

2015 års utgåva av Ufs A finns tillgänglig i PDF-format på Sjöfartsverkets hemsida.

Från slutet av maj 2015 kan den tryckta versionen av Ufs A 2015 beställas genom Sjöfartsverkets återförsäljare.

En förkortad, engelskspråkig, version av Ufs A 2015 kommer att publiceras på Sjöfartsverkets engelskspråkiga hemsida.

Länk till Ufs A