Storleksbaserad prissättning

båtplatsBLT levererar ännu en båtnyhet, denna gång kopplad till båtplatskostnader i Karlskrona – i sjön.

BLT säger: En ny taxa kan göra att båtplatsavgifterna kommer att förändras för både större och mindre båtar. Enligt det förslag som i dag godkändes av Tekniska nämnden blir kostnaderna högre för längre och bredare båtar medans mindre båtar får en sänkt avgift.
– ”Det är en rimlig lösning”, säger Tommy Olsson, tekniska nämndens ordförande.

Protokollet säger följande, som synes finns inga uppgifter om belopp;

§ 95 Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015

Båtplatsavgifter, kapitel 19
Förslaget innebär en avgiftsmodell som relaterar till båtplatsens bredd, 
tillägg för förtöjningsbommar, beroende av längd eller om någon annan typ 
av akterförtöjning ingår, samt tillägg om service gällande el eller färskvatten 
finns att tillgå. 
Intäkter för breddmeterpris ska finansiera bryggans kapital- och
underhålls/driftkostnader och kostnader för service till fritidsbåtar som 
allmänna/fria tilläggsplatser, pumpout och tömningsstationer, 
allmänna mastkranar, lyftplatser för småbåtar, slipar/sjösättningsramper, 
miljöavgifter mm.'

Avgiftsmodellen för båtplatsavgifter baseras på att båtplats hyrs under 
sommarsäsong (1 april - 30 nov) och 
vintersäsong (1 jan - 30 mars + 1 dec - 31 dec).

Förslaget har varit på remiss till Båtrådet och Båtsam och har fått ett 
positivt bemötande.

Se även protokollet på Tekniska Nämndens webbsida (se protokoll för 2014 och leta efter dokumentet med protokoll från mötet 2014-09-23) – Här direktlänken till protokollet.