Sommarbrev

Hej käre medlem.

I skrivande stund har vi fått lite svalka ifrån den plötsliga högsommarvärmen som kom över oss i maj. Som båtägare är vi såklart tacksamma för det fina vädret och flertalet har säkert fått mycket gjort med sina båtar eller till och med sjösatt.

Thomas AnderssonPå Tromtö är det fullt sjå med reparation av bryggan som vädrets (mörka makter?) har gett en tuff match, men det krävs större arbetsinsatser än vad medlemmarna hann med under vårträffen, detta för att anläggningen ska kunna ta emot Er och andra familjers båtar till en säker brygga.
Eftersom vi har svårt att hitta medlemmar som vill hjälpa till trots idog annonsering på både klubbsidan och Facebook kommer det ta tid att få bryggan i funktionsdugligt skick. Vi ber dej därför att iaktta försiktighet vid angöring då det pågår arbete på vissa sektioner.

Gräsmattan har som tur är fått vara ifred från vildsvinen, så den skall säkert vara grön o fin för sommarens bollaktiviteter o midsommararrangemang.

Nyheter och information för driften av anläggningen 2016

I år träder nya medlemsavgifter i kraft vilka nedan följer:
Ordinarie medlem betalar 800 kr. Väljer man att deltaga i kommitté´ eller engagerar sej i styrelsen, medverkar vid säsongens öppnande / stängande eller tar ett eller flera hamnvärdspass så rabatteras avgiften med 450 kr (alltså landar avgiften då på 350 kronor).
Avgiften för pensionär är satt till 500 kr likaså här kan man få sin avgift reducerad ifall någon aktivitet enligt ovan utförs, blir då istället avgiften 350 kr.

Nytt för i år är att icke medlemmar betalar en angöringsavgift istället för en dygnsavgift. Detta innebär att det ALLTID kostar 100 kr oavsett om icke medlemmar väljer att stanna några timmar eller hela dygnet. Detta är ganska logiskt eftersom det kostar att fylla på med förbrukningsmateriel, tömma toaletter, sopcontainrar samt fylla på vedförråd m.m. även för de som väljer att nyttja anläggningen endast för dagen.

Även detta år saknar klubben ordförande och vice ordförande i styrelsen samt det VIKTIGASTE av allt, en valberedning. Utan valberedning får inte våra medlemmar en chans att kunna påverka föreningens framtid och föreningen får ingen näring för att leva vidare.

Vi löser det tillfälligt genom att periodvis tillförordna en befintlig styrelsemedlem som ordförande. Detta är dock sista året vi kommer att göra på detta vis. Hittar vi inte någon som vill axla ordförandeposten och helst någon till vice ordförandeposten till nästa årsmöte har revisorerna valt att förklara att redovisningen inte kan accepteras om inte en vald ordförande kan skriva under. En avveckling av Karlskrona Navigationssällskap blir då ett faktum.

För detta år, är under första perioden fram till konstituerande möte undertecknad är tillförordnad ordförande, nästa period är det klubbmästaren Björn som tar klubban. Vi utser därefter en ny ordförande o.s.v. Anledningen till detta arrangemang är att ingen av nuvarande styrelseledamöter har den tid som ibland kan behövas för att hålla i ordförandeklubban under ett helt mandat.

Ovan låter ledsamt och naturligtvis är det så, rentav djupt beklagligt, men vi vet att många brinner och känner för vårt Tromtö därför gör vi detta absolut sista rop ut bland medlemmarna om Er hjälp.

Låt oss hoppas att några nya eller gamla friska figurer dyker upp och kompletterar där brister finns så att vi även fortsättningsvis kan samlas och dela storslagna sommarkvällar runt brasan.

Vädjan

Vi måste ha hjälp av Er medlemmar! Det ska klippas gräs, toaletter ska städas, hamnavgifter ska inkasseras m.m. Vi i styrelsen kommer inte sköta de uppgifterna hela sommaren så därför är det viktigt, kanske viktigare än någonsin att alla medlemmar hjälps åt med nämnda uppgifter.

Ekonomi

Utgifterna för renoveringen av bryggan har som många redan förstått tärt hårt på sällskapets kassa.
Vi har en stor press på oss att få in så mycket pengar som möjligt samtidigt som vi gör av med så lite pengar som möjligt. Vi ber därför er medlemmar som gästar Tromtö i sommar att ta ett hamnvärdspass så vi får in bryggintäkter. Är ni osäkra på hur ni ska göra, ring någon i styrelsen eller prata med annan medlem på plats. Detta gäller även de andra uppgifterna. Telefonnummer hittar ni på anslagstavlan ovanför bryggan. Kom ihåg att även de icke medlemmar som gästar anläggningen dagtid ska betala en tilläggningsavgift på 100 kronor.

Vi kommer även i år ha tunnor med ”Panta Mera” uppställda, så snälla, släng inte era tomburkar och petflaskor i containern, släng dem i Panta Meratunnorna! Även burkar som inte har pant i Sverige eller burkar som är knöliga får lägga i tunnan. Detta sparar på miljön och ger samtidigt sällskapet en slant. Totalt fick vi in 4,200 kronor på returburkar och PET-flaskor föregående säsong.!!

Datum för aktiviteter på Tromtö 2016

Midsommarhelgen

Blir liksom midsommarhelgen 2015 då medlemmarna själva fick ansvaret att sköta arrangemanget. Detta sköttes galant och i vilket alla fann stor behållning. Vi fortsätter därför även i år med samma upplägg. Vad som behöver göras under dagen med början vid 10 tiden är att klä stången, sälja lotter, dela ut pris och fixa tipsrundan på midsommardagen. Fikat på eftermiddagen kan lösas genom att ni tar med er egen fikakorg upp under prisutdelningen. Styrelsen har som mål att ombesörja att det finns priser och lotterikransar i olika färger. Finns det fler önskemål på material eller om ni har priser att skänka till lotteriet v.v. kontakta styrelsen.

Kräftskivan: 2016-08-xx (Ej bestämt)

Även här gäller det att ni medlemmar engagerar er om det ska bli mer än långbord och sporadiska
snapsvisor.
Datum publiceras på hemsidan. Kontakta styrelsen om ni har förslag på organisation.

Höstträffen: 2016-xx-xx (Ej bestämt), klockan 10.00-14.00

Vi avslutar året och TROR på stor uppslutning av medlemmarna!
Även här kommer datum att publiceras på hemsidan

 

Besök gärna Karlskrona Navigationssällskap på:

Webbsidan: www.naviskarlskrona.se
Facebookgruppen: Tromtö Brygga-Karlskrona Navigationssällskap

Här presenteras löpande information som rör anläggningen eller dig som medlem. När du får detta brev så titta gärna in och informera dej om pågående insatser, kanske har du en stund över och kan bidra med ett handtag…?

Med i detta brevet finns även flaggan (dekal) som bevis för betald medlemsavgift 2016. Fäst dekalen väl synlig i fören på er båt.

 

Jag ber härmed att få Tacka för ordet och önska Er en mycket härlig båtsäsong!
För styrelsen av Karlskrona Navigationssällskap.

Thomas Andersson
Tf Ordförande