Sensommarens styrelsemöte 

Styrelsen sammanträder vid grillen på Tromtö för att planera höstträff och prata med den nye styrelsemedlemmen (mer information om detta kommer så småningom).

Allt ser för övrigt bra ut inför höstträffen den 20:e, vi förväntar oss en tämligen normal arbetsinsats – inga mastodontarbeten.

Passar även på att lämna lite ekonomiinformation från kassören; Trots en katastrofsommar vädermässigt så har vi efter ett par utgiftstunga år återhämtat föreningens ekonomi vilket känns riktigt, riktigt bra. 
  
 Som synes finns det en ”okänd” person på bild, vi återkommer med en närmare presentation av densamme i ett senare inlägg.