Riskfritt att vara förbrytare

Livetombord.se skriver att det är ”riskfritt att skita i toalagen”

I april 2015 infördes förbudet mot att tömma sitt toaavfall från fitidsbåten rakt ut i sjön på svenskt territorialvatten.
Livetombord ringde upp Transportstyrelsens sakkunniga på området toatömningslagen, Lina Petersson, för att få svar på hur väl lagen fungerar egentligen.

Transportstyrelsen svarar:

Vad krävs egentligen för att man ska åka fast för att ha tömt direkt i sjön?
– Det krävs att man blir tagen på bar gärning eller att någon har dokumenterat ett utsläpp så att det kan användas som bevisning.

Så det är i princip riskfritt att fortsätta släppa ut sitt toaavfall direkt i vattnet?
– Ja, tyvärr är det så.

Med liten kontroll av att lagen efterlevs får man förmoda att det finns ett stort mörkertal på hur många som faktiskt fortfarande tömmer direkt i havet. När tidningen Praktiskt Båtägande inför lagens införande förra året gjorde en enkätundersökning, så svarade 70 procent av de tillfrågade att de kommer att fortsätta tömma direkt i havet.
Lina Petersson menar att det bästa vapnet för att folk ska börja respektera lagen är att påverka attityden.

Det måste vara enkelt att tömma. Det ska finnas tillräckligt många tömningsstationer och de måste fungera när folk kommer för att använda dem. Då tror jag att lagen kommer efterlevas.

Straffsatsen för att tömma sitt toaavfall från fritidsbåten direkt i havet faller under ”lagen om åtgärder mot förorening från fartyg”. Detta betyder man som fritidsbåtsägare bedöms på samma straffskala som handelsfartyg och straffen sträcker sig från böter upp till maximalt två års fängelse.
Lina Petersson har dock mycket svårt att tro att de skulle bli fråga om fängelse för en toatömningsförseelse, utan att det skulle stanna vid böter.

 

http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20160516/darfor-ar-det-riskfritt-att-skita-i-toalagen/