Pyspunka på västen?

flytvast

En av tio uppblåsbara räddningsvästar är behäftade med fel. Slarv med underhåll är den stora boven i dramat. Det visar Praktiskt Båtägandes granskning av begagnade västar. 
Utlösningsautomatiken på en uppblåsbar räddningsväst för fritidsbruk ska inte vara äldre än tre år. Sin egen väst kollar man enkelt genom att titta på bäst före-datumet som finns stämplat på all automatik tillverkad efter 1999. Testet genomfördes i en bassäng där en testperson hoppade i vattnet med varje enskild väst. När alla 26 västarna granskats visade det sig att två av dem läckte luft och en tredje löste inte ut alls.
– När en väst inte fungerar beror det i nittio procent av fallen på bristande underhåll. Resterande tio procent beror på att användaren inte vet hur man hanterar västen, säger Stefan Nilsson som är expert på personlig säkerhet till tidningen.
Det kan alltså finnas anledning att kassera sin väst om den börjar se sliten ut.
(Källa alltombat.com)