Nya avgifter från och med 2015


OZG_2668Under 2016 tillämpas nya medlemsavgifter enligt ett system som vi i styrelsen föreslagit och årsmötet beslutat. Detta tror och hoppas vi ska öka antalet aktiva medlemmar.

Självfallet ser vi att det finns en risk för avhopp i och med detta, men vi resonerar att en aktiv medlem är värdefullare för Navis än en passiv. Därför vågar vi i likhet med många andra föreningar i vår situation ta denna risk.

avgift00-24Redan under 2015 kommer även en besöksavgift att börja tas ut av anlöpande båtar (icke medlemmar) om 100 kronor. Denna avgift gäller för 24 timmar. Detta innebär att de dagsbesökare vi har nu kommer att avkrävas samma belopp som de som tidigare varit nattgäster. Anledningen är att kostnaderna för driften av anläggningen t.ex. WC tömning, ved, slitage och så vidare stigit och då vi ser många icke medlemmar nyttja våra gemensamt bekostade resurser så behövs ett tillskott i kassan. Som medlem ska du naturligtvis i möjligaste mån se till att denna avgift erläggs, antingen i handen till hamnvärden (som du enkelt kan ikläda dig) eller i lådan på anslagstavlan om dylik ej finns.

Se mer om avgifterna på medlemssidan.