Kallelse Årsmöte 2021 – Karlskrona Navigationssällskap

Kära Medlem,

Det börjar bli dags för säsongens årsmöte och vi väljer i år att genomföra mötet digitalt.

Det är viktigt att så många som möjligt deltager då vi har viktiga beslut som medlemmarna bör vara delaktiga i att rösta igenom. Säsongsavgiften måste vara inbetald för att kunna deltaga i mötet.

Anmälan görs på arsmote@naviskarlskrona.se senast den 7/4.

Väl mött

Styrelsen – Karlskrona Navigationssällskap