Havstulpanvarning

havstulpan propNu har havstulpanlarverna kommit längre norrut och därmed går Skärgårdsstiftelsen ut med en havstulpanvarning för Östergötland, Södermanland, Stockholm, Gotland, Öland, Uppsala och Gävle län. Lokala skillnader kan förekomma.

Redan 8 juli 2016 utfärdades en ”varning” för våra farvatten,
Kalmar, Blekinge och Skåne län.
Nu har havstulpanlarverna börjat sätta sig fast utmed Östersjökusten.
Det är stora skillnader på antalet som sätter
sig fast men vi kan tydligt se att det är dags att vidta åtgärder för att slippa havstulpanerna på båtbotten i Kalmar, Blekinge samt Skåne län.

Lokala skillnader kan förekomma.