GDPR

GDPR

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR gälla som lag inom samtliga Eu-länder.

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och vi vill vara transparenta i hur vi använder dem.

Vad är Personuppgift? – All information som kan knytas till en nu levande person. Några exempel: Namn, adress, personnummer, fotografi, ip-adress.

Till vad?
Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.
Vi använder också uppgifterna för att rapportera till båtunionen via BAS.

Hur länge?
Vi spar uppgifterna så länge du är medlem eller som längst till föreningens upplösning.

Delning?
Vi kan komma att dela dina uppgifter med båtunionen försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Rättigheter: Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/ 

En registrerad person har rätt att få sina uppgifter borttagna. Det kan också hända att organisationens intresse för att spara uppgifterna väger tyngre än den registrerades önskan att få desamma raderade. Då kan organisationens intresse av att ha kvar uppgifterna väga tyngre, d.v.s. organisationen måste ha kvar informationen.  Detta kan exempelvis gälla protokoll från möten och sammanträden vilka är en förutsättning för demokratiska organisationer. Läs mer om detta i GDPR i båtlivet-arbetsbok V1.1  Under stycket: Rätten att bli bortglömd.

Vad som händer om man inte vill lämna ovanstående uppgifter? Du kan då inte bli eller vara medlem i vår förening. Vi ber dig som är medlem att skriftligen skicka till oss att du inte längre önskar vara medlem.