Försvarsmaktens råd till båtfolk

Med anledning av det försämrade omvärldsläget övar Försvarsmakten nu mer intensivt än på länge i våra skärgårdar och kustområden. Vi måste öva dygnet runt och året om på att försvara svenskt territorium och hävda svenska intressen. Den svenska skärgården är vår hemmaplan och vårt skydd om Sverige skulle bli angripet.
Skärgårdarna är också plats för många bofasta, sommarboende, yrkesfiskare eller båtliv. Alla vi som rör oss i skärgården måste ta hänsyn till varandra. På den här sidan ger Försvarsmakten råd kring hur vi alla tillsammans ska kunna mötas till sjöss på ett säkert sätt. Mycket av det som står på den här sidan återfinns på Sjöfartsverkets webbplats i publikationen UFS A – Allmänna upplysningar.

Läs hela informationen här.

(Källa: Försvarsmakten)