Ett stort tack till våra privata bidragsgivare

Styrelsen känner sig lite skamsen eftersom vi inte lyckats tacka några personer ordentligt som bidragit med ansenliga medel under 2014 och 2015 till föreningen.

För att hedra dessa personer så finns det numera en spalt i högerkolumnen där vi särskilt tackar dessa individer som genom att skänka extra pengar eller material, utöver medlemsavgiften.

Dessa extramedel har varit av oerhört stort värde under det senaste året då vi gjort stora investeringar i framförallt bryggan, men även andra satsningar som ni säkert märkt.

Är det rentav så att Du skulle vilja bidra med en extra slant eller har material som föreningen är i behov av, tveka inte att kontakta kassören eller någon i styrelsen så löser vi detta med glädje.