Dagavgift

avgift00-24Från och med 2015 föreslås att en dagavgift tas ut från gäster vid bryggan på Tromtö Nabb. Anledningen är helt enkelt att vi har många gäster som vare sig är medlemmar eller ens ger en liten dussör till vår kassa för möjligheten att ligga vid vår brygga, använda toaletterna, slänga sopor, roa sig med badleksaker och gungor, laga mat i huset, elda upp veden och allt annat som vi medlemmar kämpat ihop och underhåller.

Dagavgiften kommer återigen att vara 50 kronor per dag, vilket är en mycket låg summa i sammanhanget men ger oss åtminstone en liten kompensation till föreningen. Det kommer att skyltas tydligt på bryggan att denna avgift måste erläggas för att begagna sig av våra faciliteter.

Denna avgift kommer att föreslås som en proposition från styrelesen på årsmötet.