Havstulpanvarning

Nu har havstulpanlarverna kommit längre norrut och därmed går Skärgårdsstiftelsen ut med en havstulpanvarning för Östergötland, Södermanland, Stockholm, Gotland, Öland, Uppsala och Gävle län. Lokala skillnader kan förekomma. Redan 8 juli 2016 utfärdades en ”varning” för våra farvatten, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Nu har havstulpanlarverna börjat sätta sig fast utmed Östersjökusten. Det är stora skillnader på…