Brist på uppläggningsplatser

tdb_bacI en artikel i dagens BLT beskrivs problemet med all önskvärd tydlighet. Karlskrona har 2  500 sommarplatser, 500 vinterplatser och ingen båtbottentvätt (red. anm: Visst finns det en båtbottentvätt). Karlshamn har motsvarande 1 700, 800 och ingen tvätt. Ronneby har 133 sommarplatser, 0 vinterplatser, och ingen båtbottentvätt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEtt önskemål som hörts bland båtfolk i Karlskrona är att göra om Rosenholms udde till ett centrum för båtar. Där finns det mycket lokaler redan samt en hel del mark att använda. Det finns dock ett annat medborgarförslag om bro över till Nättraby som skulle spoliera en sådan lösning. Båda förslagen är bra men så att säga på kollisionskurs.