Nya medlemsavgifter för 2022

På årsmötet 2021 klubbade deltagarna igenom beslut om höjda medlemsavgifter efter förslag från styrelsen. Styrelsen har under flera år märkt en tendens att medlemmar väljer att inte engagera sig i föreningsverksamhet. Det är inte specifikt för Karlskrona Navigationssällskap utan tyvärr ett problem som ett flertal föreningar dras med. Som en konsekvens av detta behöver klubben…