Årsmötet 2015

In alles 18 medlemmar mötte upp under torsdagskvällen ute i Nättraby. Av dessa var 9 personer inte sittande i styrelsen. Inte illa faktiskt, att nästan 5% av medlemmarna dyker upp, jämfört med tidigare år.

Men naturligtvis kunde vi önskat oss större uppslutning, i synnerhet när det ska fattas så viktiga beslut som togs denna gång.

Här sitter avgående ordförande med sekreterare och kassör vid podiet.

 

 

De stora diskussionerna under mötet var (årsmötesprotokollet kommer att publiceras senare)

  • Redovisning av bryggrenoveringen, vad som gjorts och kvarstår.
  • En del diskussion rörde sig kring elfrågor och då ett byte av elverk som beslutades genomföras.
  • Att finna en ordförandeduo kvarstår. Någon tyckte att sittande ordförande nog borde fortsätta tills allt är klart, vilket snabbt avfärdades av en annan medlem att ordförandeposten då skulle bli på livstid, vilket naturligtvis utlöste en del skratt.
  • Medlemsårsavgifter, vilka beslutades ändras till 2016 års medlemsavgift
  • Bryggavgift som beslutades bli enhetstaxa, en slags tilläggningsavgift vilken sattes till 100 kr. I korthet tas denna taxa ut per båt som anländer till Tromtö vilken inte är medlem. I avgiften ingår då tillåtelse att begagna bryggan och anläggningen i övrigt under ett dygn. För enkelhetens skull kommer sannolikt en bryttidpunkt, t.ex. 07:00 där nytt dygn börjar räknas – att tillämpas. Detaljer kommer att anslås på Tromtö så att ni inte ska behöva fundera på detta när ni ber anländande båtar att erlägga avgift. Oavsett om ni är hamnvärd eller gästande medlem som känner sig manad att dra ett litet strå till stacken.

Som kanske synes på bilden, dörren står alltså fortfarande på glänt för en ny ordförande. Vet du om någon är hugad att leda en erfaren styrelse med tillhörande förening så är det uppskattat om vi får in tips.