Årsmöte 2014

Ja då var det dags för årsmöte igen, kallelsen skall nu ha landat i din brevlåda och Er kväll är vikt för mötet. Vi hoppas verkligen att du tar dig denna lilla stund och hittar till årsmötet. 

I år hålls mötet på 1852 Marin & Fritid. Så, varför inte överraska familjen med en ny båt efter årsmötet, eller någon annan kul båtpryl. De som i samband med årsmötet ansluter sig till 1852:s kundklubb, erhåller 10% på ordinarie priser. Det följer även andra fördelar med detta erbjudande som presenteras på årsmötet – visst låter det spännande? Vågar du missa detta möte?

Välkomna till årsmötet, torsdagen den 24 april 2014 klockan 18:15 i 1852:s lokaler.

Dagordning vid Årsmöte
den 24 april, 2014

 1.      Årssammanträdet öppnas
 2.      Dagordning
 3.      Årsmötets stadgenliga utlysande
 4.      Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5.      Val av två rösträknare tillika justeringsmän för mötet
 6.      Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
 7.      Styrelsens verksamhetsberättelse
 8.      Kassaberättelse
 9.      Revisionsberättelse
 10.     Ansvarsfrihet för styrelsen
 11.     Budgetförslag för 2014
 12.     Val av ordinarie styrelseledamöter
     a.  Vice ordförande för en tid av 2 år
     b.  Sekreterare för en tid av 2 år
     c.  Val av ordinarie ledamot för en tid av 2 år
 13.     Val av 3 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
 14.     Val av kommittéer för en tid av 1 år
     a.  Festkommitté
     b.  Bryggkommitté & Stugkommitté
     c.  Utbildning- Ungdom- och Tävlingskommitté
     d.  Hamnvärd ( Val av sammankallande till hamnvärdar)
     e.  Webbmaster
     f.  Sociala medier
     g.  Repr i Båtsam, 2 st
     h.  Repr i Blekinge Båtförbund, 5 st
 15.     Val av miljöombud för en tid av 1 år
 16.     Val av revisor för en tid av 2 år
 17.     Val av 1 revisorsuppleanter för en tid av 1 år
 18.     Val av valberedning 3 st
 19.     Motioner/Propositioner till årsmötet
 20.     Fastställande av årsavgift för 2015
 21.     Fastställande av avgifter för gästplatser samt för hyra av klubbhus  för år 2014.  (1 rum = 1 gästplatsavgift).
 22.     Övrigt
 23.     Avslutning

 

/Styrelsen