Tack för en Fin Midsommar

Conny, allas vår ordförande vill tacka alla som hjälpte till att göra Midsommaren på Tromtö Nabb minst lika bra som vanligt. Ett speciellt tack går till de som sponsrade med vinster till årets lotteri, ingen nämnd, ingen glömd. Till och med Richard, i år 1:e stångansvarig fick till slut ordentlig hjälp med att klä stången,…

Midsommar – Nu är det nära…

Midsommar på Tromtö, du glömmer väl inte det? Vi hoppas att alla medlemmar kommer ut (som vanligt). Oavsett väder har vi alltid en lika varm och trevlig festlighet med allt från dans kring stången till kvällens festligheter. En liten önskan är att du som har möjlighet tar med en vinst (gärna flera) till vårt oerhört…

Midsommar på Tromtö

Midsommaren närmar sig med stormsteg och i år liksom tidigare år är det full rulle på Tromtö Nabb.  Stången ska kläs och resas och det blir även som vanligt lotterier med några trevliga vinster. Eftersom styrelsen beslutat delegera mera på föreningens medlemmar så är det just nu brist på bland annat någon som kan traktera…

Uppdatera din information

Det är dags att uppdatera våra medlemsregister. Många av våra uppgifter är gamla och stämmer ibland dåligt med verkligheten, och därför ber vi nu alla medlemmar om hjälp att få ordning på uppgifterna. Inte minst så är detta viktigt för att vår försäkring skall täcka eventuella olyckor osv. Uppdatera din information så snart du kan…